ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาที่หนองคาย

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ส่งนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือก ตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4 ประจำปี 2563  วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่โรงพลศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือก ตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4 ประจำปี 2563 โดยมีนายกระแสร์ ตระกูลพรพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายกล่าวต้อนรับ คณะนักกีฬาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตการแข่งขันที่ 4 มีจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ เลย กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มหาสารคาม ขอนแก่น และจังหวัดหนองคาย มีการแข่งขันทั้งสิ้น 35 ชนิดกีฬา เพื่อคัดเลือกนักกีฬา ในเขตการแข่งขันที่ 4 จาก 10 จังหวัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 22 – 30 มกราคม 2563 ที่จังหวัดอุดรธานี