ค่ายดนตรีพี่สอนน้อง ที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

มหาวิทยาลัยนครพนม  จัดทำโครงการค่ายดนตรีพี่สอนน้อง  ที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
10 – 12  มกราคม 2563
คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานนิวาส
ขอบคุณ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นอย่างสูง
ที่ มา เป็น พี่เลี้ยงด้านดนตรี กับ น้องๆ มัธยมวานรนิวาส โอกาสหน้าหวังอย่างยิ่งว่าจะได้  มาร่วมงานกันอีกครั้ง