ประมวลกิจกรรมพิธีวันครู 2563 อำเภอวานรนิวาส

ขอขอบคุณท่านประธาน ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง  ใครบุตร  นายอำเภอวานรนิวาส
คณะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอวานรนิวาส และ คณะคุณครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมกัน จัดพิธีวันครูได้สำเร็จและดีงาม
ขอบคุณสถานที่ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส