กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

คณะกรรมการบริหาร  คณะครู  คณะนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เมื่อวันศุกร์ที่  24   กรกฎาคม 2563  ณ โดมรวมใจ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส