ทรงพระเจริญ เฉลิมชนมพรรษา 2563

ครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ร่วมกับ พี่น้อง พสกนิกรทุกหมู่เหล่า อำเภอวานรนิวาส ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา 07.00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่วัดไตรภูมิ  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  และพร้อมนี้ คณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ร่วมกับ หน่วยราชการอำเภอวานรนิวาส คหบดี พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีถวายพระพร  และ ภาคเย็นร่วมพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน