พิธีลงนามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างนายเกษา โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส และนายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ร่วมเป็นพยานในครั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  (8 กุมภาพันธ์ 2564)