พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส วันที่ 1 พ.ค. 2563

สำนักพระราชวังเผยแพร่ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส […]