นางสาวนุชนาถ วงศ์อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส มอบหมาย ท่านรอง นุชนา […]

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ Cooking presentation contest

ขอแสดงความยินดี และชื่นชม ลูกๆ นักเรียน กับรางวัลชนะเลิศ Cooking presentation contest การนำเสนอการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนครูผู้ฝึกซ้อม ฝึกสอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และขอบใจลูกๆ นักเรียนที่นำชื่อเสียง สู่รั้ว เทา แดง ของเรา

Read more about นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ Cooking presentation contest