ภาพกิจกรรม ว.น.

5 ภาพกิจกรรมล่าสุด โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จ.สกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน

ใหม่ล่าสุด

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ม.4 ห้องเรียนปกติ

ตามที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร Mini English Program (MEP) และ English for Integrated Studies (EIS) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริม วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี (SMT), English for Integrated Studies (EIS) และโครงการห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

img

วีดีทัศน์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 2565

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ถ่ายทำโดย ครูนัฐพงษ์ คณิสาร

ดูวีดีโออื่นๆเพิ่มเติม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกันยายน 2565 มีกิจกรรมต่างๆดังนี้ กิจกรรมเสวนาเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา, ร่วมส่งและแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ปัญญา สุวรรณไสย, กิจกรรมกฐินพระราชทาน, การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ E-San Robocon & Technology Fair 2022, กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2565

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

2,885

ระดับ ม.ต้น

1,539

ระดับ ม.ปลาย

1,346

บุคลากรโรงเรียน

179

Facebook Page Official

ติดตามกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสได้ที่ Facebook Page