ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการดำเนินงานศูยน์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

ท่านดร. อาทิตยา ปัญญาผู้  อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒน […]

วัคซีนเข็มแรก นักเรียน ม.1 และ ม.2

นักเรียนมัธยมวานรนิวาสได้รับวัคซีนแล้วเข็มแรก ระดับ ม.1 และ ม.2 ที่จองรอบแรก 7  ตุลาคม 2564 ขอบคุณคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลวานรนิวาส คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ที่มีส่วนให้งานนี้เกิดและลุล่วง Read more about วัคซีนเข็มแรก นักเรียน ม.1 และ ม.2