เส้นทางติดต่อกับเรา


Facebook
Line
Twitter

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
400  หมู่   4   ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร   47120
โทร. 042-791644   โทรศัพท์  042-791856

แผนที่แสดงตำแหน่งโรงเรียน