ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นอินทนิลน้ำ

ต้นไม้ประจำ   โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ชื่อพันธุ์ไม้   อินทนิลน้ำ
ชื่อสามัญ Queen’s Flower, Queen’s Crape Myrtle, Pride of India
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia speciosa Pers.
วงศ์ LYTHRACEAE
ชื่ออื่น ฉ่วงมู (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ตะแบกดำ (กรุงเทพฯ), บางอ บะซา (มลายู-ยะลา, นราธิวาส), บาเอ บาเย (ปัตตานี), อินทนิล (ภาคกลาง), อินทนิลน้ำ (ภาคกลาง, ภาคใต้)
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นสูง 10–15 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ผิวเปลือกนอกสีเทา ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบมน ดอกย่อยขนาดใหญ่ กลีบดอกสีชมพู สีม่วงแกมชมพู หรือสีม่วง ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ผลเป็นผลแห้ง มีขนาดใหญ่
ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด
สภาพดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง
ถิ่นกำเนิด ที่ราบลุ่มริมน้ำ ป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบทั่วไป