หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชน

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล บรมนาถบพิตร
และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๕๐๐ ราย ไม่จำกัดอายุ