ประกาศขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน

1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (แดงเข้ม) มี 6 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ

2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด(แดง) มี 45 จังหวัด และ

3. พื้นที่ควบคุม(ส้ม) มี 26 จังหวัด