พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอรับลูกๆนักเรียน

ทีมงานสาธารณสุขอำเภอวารนิวาส เข้ามาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโควิด 19 เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน