เปิดเทอมวันแรก มัธยมวานรนิวาส

เปิดภาคเรียนวันแรก กิจกรรมหน้าเสาธง ท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ ครู นักเรียน
พร้อมทั้งการแนะนำครูที่ย้ายมาประจำการใหม่ และ นักศึกษาฝึกประสพการณ์วิชาชีพ
ในระยะเวลาอันจำกัด 14 มิถุนายน 2564