นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ Cooking presentation contest

ขอแสดงความยินดี และชื่นชม ลูกๆ นักเรียน กับรางวัลชนะเลิศ Cooking presentation contest การนำเสนอการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนครูผู้ฝึกซ้อม ฝึกสอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และขอบใจลูกๆ นักเรียนที่นำชื่อเสียง สู่รั้ว เทา แดง ของเรา