นางสาวนุชนาถ วงศ์อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส มอบหมาย ท่านรอง นุชนาถ วงศ์อุดมศิลป์  นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2564  ณ  หอประชุมอำเภอวานรนิวาส  นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี