เรื่องเปิดภาคเรียน 2/2564

แจ้งเพื่อทราบ  ด้วยสถานการณ์โควิดระบาด จึงครูทุกท่าน เบื้องต้นขอเรียนแจ้งดังนี้
เนื่องจาก ศบก.อ.วานรนิวาส ยังไม่เห็นชอบให้  รร.เราเปิด การสอน on site ดังนั้นในช่วงแรก
จะเปิดสอนonlineก่อน พรุ่งนี้ให้ นร. ม.ปลาย มาลงทะเบียนและรับเงินค่าชุด นร. ส่วน ม.ต้น
ให้มาทะเบียนในวันที่ 3 พ.ย. ส่วนครูเริ่มสแกนนิ้วลงเวลา ตั้งแต่ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2574 เป็นต้นไป พรุ่งนี้เวลา 13.00น.
ครูประชุมที่หอประชุมหลังใหม่