ประกาศโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒ㆍ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)