นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ Cooking presentation contest

ขอแสดงความยินดี และชื่นชม ลูกๆ นักเรียน กับรางวัลชนะเลิศ Cooking presentation contest การนำเสนอการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนครูผู้ฝึกซ้อม ฝึกสอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และขอบใจลูกๆ นักเรียนที่นำชื่อเสียง สู่รั้ว เทา แดง ของเรา

Read more about นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ Cooking presentation contest

ร่วมการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประจำปี ๒๕๖๔

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ร่วมการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๔

Read more about ร่วมการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประจำปี ๒๕๖๔