ร่วมการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประจำปี ๒๕๖๔

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ร่วมการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๔

Read more about ร่วมการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒ㆍ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)