img
img

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

มีข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดจากทางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 3 รายการ

img

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียมมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

img

ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์

ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนพร้อมบุคคลกรดูและระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

img

ซื้อหนังสือเรียน

ประกาศซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก