img
img

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

มีจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจากทางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 24 ฉบับ

img

ฉบับที่ 21.1

กิจกรรมนายอำเภอวานรนิวาสพบปะพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

img

ฉบับที่ 21.2

โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน ปีที่ 7 "Isan youth camp

img

ฉบับที่ 21.3

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

img

ฉบับที่ 21.4

"พิธีถวายราชสดุดี" เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

img

ฉบับที่ 20

กิจกรรมติว TGAT2 (คำนวณ) ห้องเรียน SMT และ EIS

img

ฉบับที่ 19

กิจกรรมสอบธรรมะ กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

img

ฉบับที่ 18

กิจกรรมกฐินพระราชทาน 2565, กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2565

img

ฉบับที่ 17

งานมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

img

ฉบับที่ 16

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะดนตรีไทย,กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย

img

ฉบับที่ 15

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาด้านสังคมศึกษา,มอบเกียรติบัตรแข่งขันครอสเวิร์ดภาษาไทย

img

ฉบับที่ 14

พิธีมอบโล่รางวัลผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น, พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีศรีวานรฯ

img

ฉบับที่ 13

โครงการอบรมการใช้ระบบ sis4school, กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการห้องเรียน EP/MEP ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13 และ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

img

ฉบับที่ 12

กิจกรรมวันอาเซียน ASEAN'DAY และ พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีศรีวานรประจำปี 2565

img

ฉบับที่ 11

พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีศรีวานรประจำปี 2565 และ กิจกรรมติว GAT/PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

img

ฉบับที่ 10

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์,กิจกรรมมอบรางวัลการประเมินคุณภาพชั้นเรียนและโครงการพี่ทหารสานฝันมองทุนการศึกษา

img

ฉบับที่ 9

มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลนักกีฬาและพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

img

ฉบับที่ 8

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

img

ฉบับที่ 7

โครงการอาหารปลอดภัยและกิจกรรมตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาและกิจกรรมให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

img

ฉบับที่ 6

การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลและค่ายภาษาอังกฤษ Wake your english up MEP & EIS

img

ฉบับที่ 5

กิจกรรมการเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

img

ฉบับที่ 4

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การมอบรางวัลภาษาไทย และ กิจกรรมอบรมเทควันโด

img

ฉบับที่ 3

วันที่ 4 ก.ค. 2565 รร.มัธยมวานรนิวาสได้จัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มเกียรติยศ "วายุบุตร" และมอบทุนการศึกษา

img

ฉบับที่ 2

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565 รร.มัธยมวานรนิวาสได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.6) ผู้ทรงก่อตั้งลูกเสือไทย

img

ฉบับที่ 1

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2565 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณครูและแสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกศิษย์ต่อครู