img
img

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

# รายการ ปีการศึกษา ดู
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของรับบริการ การย้ายเข้า 2564 PDF
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของรับบริการ รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 2564 PDF
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ รับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 2564 PDF
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของรับบริการ รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 2565 PDF
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ รับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 2565 PDF
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องพยาบาล 2564 PDF