img
img

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ

เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จึงประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

img
วันที่ประกาศ 7 ก.พ. 2566
ประเภทข่าว ประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 910 ครั้ง

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จึงประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สมัครเข้าเรียนได้ที่ https://register.mwn.ac.th/