img
img

รวมวีดีโอโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จ.สกลนคร

วีดีโอโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ตัดต่อและถ่ายทำโดย ครูนัฐพงษ์ คณิสาร

แนะนำ รร.
img

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

img

บรรยากาศ กีฬาภายในโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เทา-แดง เกมส์ ปีการศึกษา 2565 (ภาพมุมสูง)

img

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

img

VTR เกษียณอายุราชการ 2565 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

img

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ของยุวกาชาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส