img
img

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

img
วันที่ประกาศ 1 มี.ค. 2566
ประเภทข่าว ประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าชม 1067 ครั้ง

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากการกรอกข้อมูลการสมัครและรับรองข้อมูลด้วยตนเองผ่านทางระบบออนไลน์ของผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง หากทางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารหนังสือรับรองผลการศึกษาที่โรงเรียนเดิมออกให้แล้ว พบว่านักเรียนมีข้อมูลไม่ตรงหรือคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขที่ประกาศ ถือเป็นสิทธิ์ของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสในการพิจารณาผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ดังรายละเอียดบัญชีรายชื่อที่แนบประกาศนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF